Zesvoudig moordenaar Cevdet Yilmaz mag binnen acht dagen op onbegeleid verlof. De Staat moet hieraan meewerken, zo heeft de rechter donderdag in kort geding bepaald.

Staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) gaat niet in beroep tegen de uitspraak, liet hij via een woordvoerder weten.

Teeven moet binnen acht dagen een machtiging voor het verlof afgeven. Hij zal die koppelen aan de voorwaarde dat Yilmaz geen ongewenste confrontatie mag hebben met slachtoffers en nabestaanden.

Teeven zal die koppelen aan de voorwaarde dat Yilmaz geen ongewenste confrontatie mag hebben met slachtoffers en nabestaanden. 

Als Teeven nu wel in beroep zou gaan, komt dit pas over enkele maanden ter zitting en tot die tijd is er geen schorsende werking van de uitspraak. ''Dus wat we ook doen, hij gaat met onbegeleid verlof.'' Mocht het verlof niet goed verlopen, dan kan Teeven de machtiging meteen intrekken.

Nabestaanden

Het onbegeleid verlof is tegen de wens van Teeven in. In mei weigerde de bewindsman nog een dergelijk verzoek van de dader, omdat hij vindt dat het belang van de slachtoffers en nabestaanden zwaarder moet wegen dan het belang van de dader. Ook hield hij rekening met maatschappelijke onrust. Yilmaz spande daarop het kort geding aan, met succes.

De tot levenslang veroordeelde Yilmaz schoot in 1983 zes mensen dood in café 't Koetsiertje in Delft, onder wie een 12-jarig meisje. In een documentaire vertelde hij in 1997 dat de eerste man die hij in de kroeg doodschoot, hem uitschold.

Tbs-kliniek

Yilmaz zit sinds 2001 in een tbs-kliniek. Dat komt omdat hij ongeschikt zou zijn voor normale gevangenschap. Sinds 2002 heeft hij wel begeleid verlof.

Volgens de rechter in Den Haag heeft de Staat in 2001 Yilmaz zelf verzocht mee te werken aan een tbs-behandeling. Daarbij is onbegeleid verlof een gebruikelijke stap als de behandeling positief verloopt, motiveert de voorzieningenrechter het besluit.

Volgens Justitie is Yilmaz een uitzonderlijk geval, juist omdat hij in een tbs-kliniek is geplaatst. Levenslang gestraften komen in beginsel niet vrij en gaan niet met verlof.

De rechter zegt dat hij zich de pijn en het onbegrip bij de nabestaanden en slachtoffers kan voorstellen. Hij vindt echter dat de beslissing van Teeven er onterecht toe zou leiden dat alleen nabestaanden en slachtoffers gaan over de verdere behandeling van de veroordeelde.

Ook wijst de rechter erop dat de kliniek waar de schutter sinds 2001 wordt behandeld, al jaren vraagt om toestemming voor onbegeleid verlof.

''De behandeling is destijds nadrukkelijk op verzoek van de Staat gestart. Daarbij zijn over het doel van de behandeling, resocialisatie, duidelijke afspraken gemaakt. De Staat had zich toen al kunnen realiseren dat ook onbegeleid verlof daarbij hoorde.''

Een commissie van deskundigen heeft het verlof zonder begeleiding op het gebied van veiligheidsaspecten al positief beoordeeld.

Naar huis

Bij onbegeleid verlof mogen tbs'ers op zichzelf tijd doorbrengen buiten de kliniek. Ze mogen bijvoorbeeld een weekend naar huis. Daarna moet de terbeschikkinggestelde zich weer melden bij de inrichting. Als hij of zij zich aan de afspraken houdt, kan onbegeleid verlof leiden tot een proefverlof.