Agressie tegen medewerkers van zorg- en welzijnsinstellingen neemt toe. 

De instellingen doen te weinig om dat tegen te gaan.

De Inspectie SZW (de vroegere Arbeidsinspectie) concludeert dat op basis van een onderzoek. Dat vond plaats tussen april 2013 en februari dit jaar bij 1264 locaties van 306 zorginstellingen.

Volgens de inspectie is het aanpakken van de werkdruk bij zorginstellingen verbeterd, maar dat geldt niet voor het tegengaan van agressie. Werden in 2012 bij 40 procent van de instellingen overtredingen geconstateerd op dit gebied, nu is dit gestegen tot 60 procent.

Volgens de inspectie krijgt personeel door de veranderingen in de zorg vaker te maken met agressie. Ook wordt er vaker lager gekwalificeerd of tijdelijk personeel wordt ingezet, met minder ervaring in het omgaan met bijvoorbeeld dementerende ouderen, mensen met psychische problemen of het gebruik van hulpmiddelen. De inspectie vindt instellingen meer moeten doen aan voorlichting en training.