Om verdroging van de hoge zandgronden in Zuid-Drenthe, Overijssel en Gelderland te voorkomen, is de komende zes jaar 131 miljoen euro aan maatregelen nodig.

Dat meldt Dagblad van het Noorden donderdag. 

De oproep staat in een gezamenlijke intentieverklaring van de drie provinciebesturen, gemeenten, waterschappen, natuur- en landschapsbeheerders en de agrarische belangenorganisatie LTO Noord.

Zonder maatregelen zou het gebied zwaar beschadigd raken. Het gebied is kwetsbaar, omdat er meer periodes van grote droogte verwacht worden.

Volgens voorspellingen zal de toch al lage grondwaterstand rond 2050, in het meest ongunstige scenario, tussen de tien tot vijftig centimeter zakken.

Schadepost

Als dit werkelijkheid wordt, dan krijgt de landbouw in Oost- en Zuid-Nederland er een jaarlijkse schadepost van 150 miljoen euro bij. Ook de regionale scheepvaart zou er zwaar door getroffen worden. 

De waterschappen zullen in de toekomst proberen zoveel mogelijk hemelwater vast te houden, om verdroging van de gronden te voorkomen.