De gemeente Gilze en Rijen wil niet meewerken aan een noodopvang voor 300 vluchtelingen in units op het terrein van het asielzoekerscentrum (azc) in Gilze.

Het college van Gilze en Rijen schrijft dat woensdag in een voorstel aan de gemeenteraad.

Het azc in Gilze is een van de grootste van Nederland. Er is nu plek voor ruim duizend asielzoekers.

De gemeente wil wel instemmen met uitbreiding van de capaciteit tot 1200 door de bestaande gebouwen te renoveren, maar is tegen het plan voor een extra buffer voor driehonderd vluchtelingen in tijdelijke units.

De gemeente vreest dat bij voortdurende toestroom van asielzoekers langere periodes 1500 asielzoekers in Gilze wonen. ''Wij vinden dat dit de draagkracht van het gebied en het dorp Gilze te boven gaat en willen hieraan geen medewerking verlenen.’’

De gemeenteraad beslist volgende week.