Transgenders kunnen vanaf dinsdag op een eenvoudigere manier het geslacht op het paspoort wijzigen. De wet die dat regelt, treedt vanaf dinsdag in werking.

Voorheen moesten transgenders eerst naar de rechter om hun geboorteakte te laten aanpassen aan het gewenste geslacht.

Voortaan volstaat een verklaring van een deskundige die moet concluderen dat de betrokkene er definitief van overtuigd is tot het andere geslacht te behoren.

Ook hoeft de man of vrouw niet meer eerst een geslachtsoperatie te ondergaan om de akte aan te passen. Ook vervalt de eis tot sterilisatie van de betrokkene. De aangepaste geboorteakte werkt door in allerlei overheidsadministraties, zodat het nieuwe geslacht ook wordt doorgevoerd in het paspoort en andere documenten.