Inwoners van Groningen hebben nog steeds geen compensatie gekregen voor de schade die hun huizen opliepen door aardbevingen als gevolg van gaswinning. 

Dat meldt de Volkskrant donderdagochtend.

Inmiddels is het vijf maanden geleden dat minister Kamp van Economische Zaken 1,2 miljard euro uittrok ter compensatie van die schade. De vergoedingsregeling wordt georganieerd door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), het bedrijf dat eveneens de gaswinning in de provincie op zijn naam heeft staan.

Inwoners van Groningen en zowel lokale- als regionale bestuurders zien dit als een verkeerde gang van zaken omdat de NAM er een financieel belang bij heeft zo min mogelijk schadevergoeding uit te keren.

Dialoogtafel

Volgens de Volkskrant zouden de problemen zijn ontstaan rond de zogenoemde Dialoogtafel. De Dialoogtafel is een overlegorgaan tussen de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), het rijk, lokale overheden, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Het overlegorgaan moet de 1,2 miljard euro verdelen om de schade te compenseren. 

De afgelopen weken zou de oprichting van de schadeorganisatie zijn stukgelopen op de houding van de NAM. Die wil volgens de krant ook zelf verantwoordelijk blijven. Een volledig onafhankelijke schadeorganisatie is volgens de NAM geen optie, al snapt het bedrijf wel dat meer afstand nodig is. "Het is zoeken naar een nieuw evenwicht", zegt een woordvoerder in de krant. 

De houding van de NAM stuit op verzet van onder meer de grootste organisatie van gedupeerde bewoners, de Groninger Bodembeweging. Op 10 juni zochten de voorzitters van de Dialoogtafel, Kamminga en oud-burgemeester van Groningen Jacques Wallage (PvdA) contact met Kamp. Hun boodschap was volgens de krant dat ze vastlopen. 

Daarna zou de NAM een omslag hebben laten zien. Donderdagavond wordt een voorstel over de schadeorganisatie besproken. 

GroenLinks

Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren (GroenLinks) vindt het "onacceptabel dat deze Groningers nog steeds in de penarie zitten, nadat de kranten bol stonden van de miljoenen die er voor hen zouden zijn".

"Het voorstel om bewoners in urgente omstandigheden snel via een speciaal noodfonds te helpen lijkt dus ook niet op te schieten. Net zo goed als het voorstel om de ombudsman voor gaszaken in Groningen op snelle voortgang te laten toezien. Ik wil graag opheldering van minister Kamp", aldus Van Tongeren.