De gemeente Weert wil geen asielzoekers op het terrein van de Koninklijke Militaire School (KMS). 

Weert wil dat terrein na het vertrek van Defensie eind dit jaar benutten voor recreatieve doeleinden, en dat plan staat op gespannen voet met een asielzoekerscentrum.

Dat schrijven burgemeester en wethouders vrijdag aan de gemeenteraad.

Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) wil het terrein van Defensie kopen vanwege de enorme stroom vluchtelingen die op dit moment naar Nederland komt. Omdat het gebouw van Defensie is kan de gemeente de vestiging van een asielzoekerscentrum niet tegenhouden.

Zutphen

In Zutphen komt er wel een nieuwe plaats voor asielzoekers. In de voormalige rechercheschool komt een opvang voor 855 asielzoekers. Het COA verwacht dat de eerste asielzoekers in juni volgend jaar er een plaats krijgen.

Het leegstaande gebouw was al enige tijd in beeld als permanent opvang voor vluchtelingen. Voor omwonenden zijn in samenspraak met de gemeente Zutphen drie informatiebijeenkomsten georganiseerd. Komende week worden direct omwonenden en en andere belangstellen geïnformeerd. In september volgt een derde bijeenkomst.

Het pand moet eerst geschikt worden gemaakt voor de opvang van asielzoekers.

Bezorgd

Omwonenden in Zutphen zijn vooral bezorgd over het grote aantal asielzoekers. ''Ik begrijp dat de gemeente ze als gasten welkom wil heten maar dan moet je ze ook voldoende ruimte en bezigheden kunnen bieden'', reageerde een buurtbewoonster.

Uitbreiding van de opvangcapaciteit is urgent vanwege de verhoogde instroom van asielzoekers, vooral uit Syrië en Eritrea. De bewoners van het azc zijn in afwachting van de uitkomst van hun procedure.

Vluchtelingen komen eerst in een zogeheten procesopvanglocatie (pol). De afgelopen weken zijn daarvoor in hoog tempo leegstaande kazernes en jeugdgevangenissen geschikt gemaakt.