Agenten uit zes van de tien Nederlandse politie-eenheden zijn regelmatig te laat bij spoedmeldingen. Het gaat om incidenten die mogelijk levensbedreigend zijn.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar gegevens die via de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) bij de politie zijn opgevraagd.

De zes eenheden vallen buiten de streefnorm die de politie zichzelf heeft opgelegd. Volgens die streefnorm moet 85 procent van een politie-eenheid bij zogeheten PRIO1-meldingen binnen een kwartier aanwezig zijn.

Noord-Nederland valt zelfs buiten de ondergrens van 80 procent. Dat is de grens die elke eenheid moet halen. Volgend jaar wordt die norm zelfs iets opgeschroefd.

Het betreft de reactietijd van agenten. Dat is de tijd tussen de melding van een burger en het ter plaatse zijn van het eerste politievoertuig.

Noord-Nederland

De eenheid Noord-Nederland is het vaakst te laat. In 78,4 procent zijn agenten op tijd ter plaatse. Dat is ruim 6 procentpunt onder de norm.

"Ons korps beslaat voornamelijk een landelijk gebied waar de afstanden groot zijn", verklaart een woordvoerder van de politie-eenheid. Noord-Nederland wil de reactietijden onder meer verbeteren door het adres bij een melding sneller te achterhalen, zodat eenheden sneller op pad kunnen.

De eenheid Midden-Nederland heeft de snelste reactietijd met 93,2 procent.

Platteland

Als de norm op gemeentelijk niveau wordt toegepast, dan halen 152 gemeenten de norm niet. Dat aantal neemt sinds 2011 wel af. Toen haalden 186 gemeenten de norm niet. In 2012 was dat tot 188.

Vooral in plattelandsgebieden haalt de politie de norm van 15 minuten zelden. Op Vlieland waren agenten in vier van de vijftien meldingen binnen een kwartier ter plaatse. Ook Noord-Beveland en Millingen aan de Rijn scoren slecht met respectievelijk 31,9 en 35,6 procent.

Veenendaal

In Veenendaal komt de politie het vaakst op tijd; in 97,3 procent van de spoedmeldingen. De korpsen in IJsselstein (96,8 procent), Nieuwegein en Utrecht (beide 96,7 procent) zijn eveneens snel te plaatse.

De gemeenten Amsterdam en Rotterdam halen niet de streefnorm niet, en komen uit op respectievelijk 83,7 en 83,5 procent. Den Haag behoort tot een van de snelste gemeenten met 94,3 procent.

Opheldering

SP-Kamerlid Nine Kooiman laat weten minister Ivo Opstelten (Justitie) om opheldering te gaan vragen.

"Ik vind het absurd dat een minister die zegt te staan voor veiligheid dit niet aanpakt", aldus Kooiman. "Als er te weinig politie is om snel te plekke te zijn, dan moet hij maar zorgen voor voldoende personeel. Als je wordt aangevallen telt elke minuut, misschien zelfs elke seconde."

VVD-Kamerlid Klaas Dijkhoff is positiever. Volgens hem blijkt uit de cijfers dat er al veel vooruitgang is geboekt. "We zien dat de aanrijscores afgelopen twee jaar zijn verbeterd. Dat biedt hoop dat het in de rest van het land straks ook beter gaat."

Hij wijst erop dat het beeld veel positiever is als er gekeken wordt naar het totaal aantal meldingen.

Bekijk hier de gegevens van dit onderzoek