Nederland moet de strijd tegen mensenhandel opvoeren. Ons land doet het al goed in de bestrijding van mensenhandel, maar nog niet goed genoeg.

Dat staat in een rapport van de Group of Experts on Action against Trafficking in Human Beings (GRETA) die deel uitmaakt van de Raad van Europa, meldt Trouw.

In het rapport staat dat de vraag naar diensten van slachtoffers van mensenhandel verder mag worden ontmoedigd. Dat geldt niet alleen voor de seksindustrie, maar ook voor andere branches.

De opvang van slachtoffers van mensenhandel vindt de expertgroep ver gevorderd. Maar voor minderjarigen kan die opvang beter.

Behandeling

Deze slachtoffers, met name die uit het buitenland, hebben een speciale behandeling nodig. Maar volgens de evaluatie worden zij nog te vaak in de 'gewone' jeugdzorg geplaatst, waar te weinig aandacht is voor de mensenhandel.

In Nederland gaat, volgens de onderzoekers, de meeste aandacht nog steeds uit naar de uitbuiting in de prostitutie. Hoewel Nederland stappen maakt in de overige uitbuiting, moet daar meer op worden ingezet.

Ook moet de identificatie en erkenning van slachtoffers van uitbuiting buiten de seksindustrie verder worden ontwikkeld. Dat geldt vooral voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.