De politie is op zoek naar iemand die in Friesland bomen heeft omgezaagd met nesten van roofvogels erin. 

De afgelopen vier weken zijn zeker vijf bomen met nesten van hoogstwaarschijnlijk buizerds gekapt, laat de politie maandag weten.

Vier bomen zijn omgezaagd in de omgeving van het Sneekermeer en een in de buurt van Sondel. De politie denkt dat de vogelhater 's avonds of 's nachts actief is. Mogelijk gaat het om meerdere daders.

Het omzagen van bomen met nesten is verboden, omdat de broedplaatsen van vogels worden beschermd in de Flora- en faunawet. Mensen die meer weten,. of andere omgezaagde bomen tegenkomen worden verzocht zich te melden.

Het is niet voor het eerst dat roofvogels en hun nesten in Friesland doelwit zijn. Ook voorgaande jaren kwamen tientallen meldingen van 'roofvogelvervolging' binnen bij de politie.

De nesten werden met stokken kapot geprikt, beschoten en ook stierven veel roofvogels door het eten van vergiftigd aas. Vaak gaat het om buizerds, kiekendieven, torenvalken en haviken.

Dieptepunt

2011 was het dieptepunt, met ruim honderd meldingen. Natuurbeschermingsorganisaties zeiden toen dat het werkelijke cijfer hoogstwaarschijnlijk veel hoger lag, omdat lang niet alle vernielde nesten worden gevonden en de kans gedode vogels aan te treffen erg klein is.

Volgens de Friese Milieu Federatie moeten de daders worden gezocht onder boeren en ''in kringen die zeggen weidevogels te willen beschermen''.