De gemeente Breda is bereid om mee te werken aan de opvang van vierhonderd asielzoekers in de oude gevangenisgebouwen bij de Koepel in het centrum van de stad. 

Het college van Breda heeft dat woensdag bepaald.

De gevangenis staat sinds kort leeg. De vluchtelingen komen niet in de bekende Koepelgevangenis zelf maar in de naastgelegen nieuwbouw en voormalige vrouwengevangenis. De gevangenis dient minimaal één en maximaal twee jaar als asielzoekerscentrum.

De wens om asielzoekers op te vangen in de oude gevangenis heeft volgens de gemeente geleid tot veel zorgen in de binnenstad. Op basis van uitkomsten van een informatiebijeenkomst en een gemeenteraadsvergadering wil Breda daarom nadere afspraken maken met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

De opvang is nodig omdat er op dit moment veel vluchtelingen naar Nederland komen, vooral uit Syrië en Eritrea. Er worden in hoog tempo asielzoekerscentra ingericht in leegstaande kazernes en (jeugd)gevangenissen.