De politie heeft vorig jaar in de vier grote steden minder vaak met geweld opgetreden dan het jaar ervoor.

In 2013 hadden agenten in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht 6.334 keer geweld nodig om een verdachte te overmeesteren. In 2012 was dat 6.558 keer.

Dat blijkt uit onderzoek van NU.nl naar gegevens van de politie over geweldsaanwendingen. Uit eerder onderzoek bleek dat de registratie en evaluatie van geweldsincidenten door de politie gebrekkig verloopt.

De politie kan geen eenduidige verklaring geven over het gedaalde aantal geweldsaanwendingen, laat een woordvoerder weten. "Wellicht waren er minder incidenten waar de politie met geweld hoefde op te treden. Of agenten weten situaties beter te deëscaleren."

Amsterdam

In Amsterdam werd vorig jaar 3.124 keer geweld gebruikt door agenten. In 2012 was dat iets hoger met 3.180 incidenten. In 2013 werd 36 keer een politiehond, 116 keer een wapenstok en 324 keer pepperspray gebruikt.

Ook werd in de hoofdstad 17 keer gericht geschoten of een waarschuwingsschot gelost. Dat was een jaar eerder 21 keer het geval. De Amsterdamse politie-eenheid maakt in de registratie geen onderscheid tussen ernstvuur en waarschuwingen.

In totaal werd vorig jaar 301 keer een vuurwapen in de hand genomen in de hoofdstad. Het jaar daarvoor was dat nog 239 keer.

Rotterdam

Ook in Rotterdam was een daling van het aantal geregistreerde geweldsincidenten, namelijk van 876 in 2012 naar 715 in 2013. Vorig jaar werden 16 incidenten met een hond, 31 keer een wapenstok en 116 keer pepperspray geregistreerd.

Sinds 2010 werd in Rotterdam 26 keer gericht geschoten met een vuurwapen, met 2011 als grootste uitschieter met 13 keer. In 2013 gebeurde dat slechts drie maal.

De Rotterdamse politie heeft vorig jaar ook dertien waarschuwingsschoten gelost. Daarnaast werd een vuurwapen 208 keer in de hand genomen.

Den Haag

Den Haag is de enige grote stad met een lichte stijging van het aantal geweldsaanwendingen. In 2012 werden 1.962 incidenten geregistreerd, in 2013 waren dat er 1.971.

Haagse agenten hebben vorig jaar drie waarschuwingsschoten gelost en vier keer gericht geschoten. In 2012 was dat nog respectievelijk elf en zes keer. Ook daalde het aantal keren dat een vuurwapen werd getrokken, van 259 naar 202 keer.

Vorig jaar werd 49 keer een wapenstok, 50 keer een hond en 166 keer pepperspray gebruikt.

Utrecht

In Utrecht daalde het aantal geweldsincidenten door de politie van 540 naar 524. Alleen vorig jaar werd een keer gericht geschoten door een agent. In 2012 werd 25 keer naar het vuurwapen gegrepen, vorig jaar was dat 27 keer.

In 2013 werd tweemaal gebruik gemaakt van een politiehond, dertien keer van pepperspray en elf keer een wapenstok.

Overig

In het grootste deel van Nederland daalt het aantal registraties van geweldsaanwendingen. Dat kan betekenen dat het aantal incidenten afneemt, of dat er minder wordt geregistreerd.

Van de gemeente met meer dan 25 meldingen in 2013, heeft Oosterhout de grootste daling, namelijk veertig procent. Ook in Haarlemmermeer en Apeldoorn daalt het aantal registraties met respectievelijk 33 en 31,1 procent.

In Bloemendaal heeft de grootste stijging plaatsgevonden van geregistreerde geweldsincidenten met 70,6 procent. Ook Bergen op Zoom (59,3 procent), Roermond (56,5) en De Bilt (55,6) hebben een flinke stijging in het aantal incidenten ten opzichte van 2012.

De komende tijd gaat NU.nl met hulp van lezers onderzoek doen naar geweldsaanwendingen door de politie. In dit blog kunt u meer lezen over dit project.

Alles over het onderzoek naar politiegeweld in ons dossier