Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) roept docenten van middelbare scholen op om leerlingen "genadezesjes" te geven als zij net een paar tienden tekortkomen om te slagen. 

De organisatie wil leerlingen zo beschermen tegen hoge studieschulden als de basisbeurs per september 2015 wordt afgeschaft.

''Het is belachelijk dat scholieren met één spelfoutje te veel duizenden euro’s aan studiefinanciering mislopen", aldus voorzitter Annelotte Lutterman. Docenten kijken op dit moment de examens na van 198.000 eindexamenkandidaten. Op 11 en 12 juni worden de uitslagen bekend. Elk jaar zakt zo'n 10 procent. Wie het net niet haalt, doet er een jaar langer over en valt onder het nieuwe leenstelsel, dat de basisbeurs moet vervangen.

Studenten worden dan niet langer financieel gesteund door de overheid. De gemiddelde schuld komt rond de 30.000 euro te liggen, verwacht het LAKS. Om diegenen die het nu net niet halen te behoeden voor hoge schulden, pleit het LAKS nu voor coulance onder docenten. Lutterman: ''We doen een oproep aan alle docenten in Nederland: hou deze scholieren uit de hoge studieschulden en deel de genadezes uit!"