Een getuige-deskundige trekt een belastende verklaring in die in 2000 bijdroeg aan de veroordeling van Ernest Louwes in de Deventer moordzaak. 

Dat komt door nieuwe feiten die de recherche heeft ontdekt, schrijft de Volkskrant donderdag. Louwes heeft al een gevangenisstraf uitgezeten en strijdt voor eerherstel. 

De recherche heeft nu aanwijzingen dat slachtoffer Jacqueline Wittenberg niet op donderdag 23, maar op vrijdag 24 september 1999 is vermoord. Op die dag had Louwes aantoonbaar een alibi.

Ook lijkt het erop dat een telefoongesprek dat belastingadviseur Louwes pleegde vlak voor de moord, op een andere plek heeft plaatsgevonden. Vanaf die plek is het mogelijk dat zijn telefoon een mast aanstraalde in Deventer, zonder dat hij daar was. Een getuige-deskundige van KPN Security trekt daarom zijn belastende verklaring in.

Herzieningsverzoek

De advocaten Geert-Jan Knoops en Paul Acda dienden vorig jaar een herzieningsverzoek in. De hoge raad bepaalde dat nieuwe feiten die de advocaten hadden aangevoerd moeten worden onderzocht. Dit onderzoek loopt nog.

Uit de beschikbare foto's en het onderzoeksmateriaal concluderen forensisch artsen dat het lichaam 6 tot 24 uur na de moord is verplaatst. Ook schrijft de recherche dat er "nieuwe daderkennis" is ontdekt. Om wat voor kennis het gaat, wordt vooralsnog geheim gehouden. 

Harderwijk

Verder is een belangrijke fout gemaakt in het onderzoek. Louwes verklaarde dat hij vlak voor zijn cliënt zou zijn vermoord nog met haar belde, vanaf "de A28, ter hoogte van Harderwijk". Dat is in het politieonderzoek echter geïnterpreteerd als een telefoontje vanaf 't Harde.

Dat verschil van acht kilometer is belangrijk. Louwes werd niet geloofd omdat zijn telefoon op dat moment een zendmast in Deventer aanstraalde en dat is niet mogelijk vanaf 't Harde. Vanaf Harderwijk kan dat echter wel gebeurd zijn. 

Getuige-deskundige J. Rijnders van KPN Security heeft op basis van deze informatie zijn belastende verklaring ingetrokken. Volgens hem moeten andere getuige-deskundigen dat ook doen. 

Blouse

Daarnaast dook in 2013 een foto op van de bebloede blouse  die het slachtoffer droeg ten tijde van de moord. Deze foto was in handen van een voormalig medewerker van het NFI. Hieruit zou blijken dat de blouse slecht is bewaard, waardoor het gevonden dna-materiaal van Louwes ongeldig zou moeten worden verklaard als bewijs.

Er bestaan überhaupt twijfels over dit dna-materiaal. Volgen contra-experts is er een fout gemaakt door het NFI en duidt de aanwezige hoeveelheid dna op niets meer dan vreedzaam contact, dat Louwes had met het slachtoffer tijdens de afspraak de dag voor haar dood. 

2000

In maart 2000 werd belastingadviseur Louwes vrijgesproken van de moord op zijn cliënt Wittenberg. Daarna werd hij veroordeeld, vrijgesproken en uiteindelijk veroordeeld tot twaalf jaar cel. Hij heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn.

Advocaat-generaal Diederik Aben bepaalt 'binnen afzienbare tijd' of de Deventer moordzaak wordt heropend. Louwes' advocaat Knoops zegt donderdag niet op de ontwikkelingen in de zaak in te kunnen gaan.