Het Openbaar Ministerie (OM) gaat bij het bepalen van de strafeis in de zogenoemde Venrayse moordzaak niet langer uit van moord, maar van doodslag. 

Daarom vorderde het OM maandag wegens doodslag vijftien jaar cel tegen verdachte Erik E.

De wet stelt strengere eisen aan een veroordeling wegens moord, waardoor in deze zaak uit 2006 alleen doodslag bewezen kan worden, vreest het OM.

E. stak zijn vrouw zeventig keer, zo oordeelden verschillende gerechtelijke instanties, en sneed ook haar keel op vier plaatsen door. Het hof in Arnhem veroordeelde E. in 2012 tot 18 jaar cel wegens moord. Zelf zegt hij zich niet alles te kunnen herinneren en hij ontkent dat van voorbedachten rade sprake was.

De Hoge Raad oordeelde onlangs dat de eerdere veroordeling voor moord van het hof niet voldoet aan de bewijs-eisen. Het hof in Arnhem moest de zaak daarom maandag overdoen.

Vijf keer

De zaak is al vijf keer behandeld, met steeds een nieuwe uitkomst. De rechtbank in Roermond veroordeelde E. tot vijftien jaar cel wegens doodslag. E. ontkende toen alles.

In hoger beroep sprak het hof in Den Bosch E. vrij. De Hoge Raad vernietigde die vrijspraak. Bij het hof in Arnhem, vijf jaar na het misdrijf, bekende E. opeens dat hij had gestoken. Maar het doorsnijden van de keel zou een bekende na hem hebben gedaan.

Het gerechtshof concludeerde dat E. zelf bij volle zinnen zijn vrouw heeft vermoord en legde achttien jaar op. Maar ‘voorbedachte raad’ vereist sinds kort nog meer onderbouwing. E. stapte naar de Hoge Raad waardoor de zaak wéér over moet.

Voor de nabestaanden is deze zesde rechtsgang een kwelling. E. stelt dat de bekende er toch niets mee te maken had en zegt dat hij het zelf wel gedaan zal hebben, maar het niet meer weet. Dat hij altijd 'op zijn tenen moest lopen thuis' moet strafverminderend werken, zei hij. 

Het hof doet de nieuwe uitspraak op 16 juni.