Sportverenigingen krijgen steeds meer te maken met pesten via sociale media. De sportbonden en kennisinstituut Mijn Kind Online starten daarom een campagne om getreiter via internet en mobiele telefoon te stoppen.

Het gaat volgens Remco Pijpers van Mijn Kind Online van scheidsrechters die op Twitter door spelers worden uitgescholden tot pesterijen tussen teamgenoten via de gezamenlijke Whatsapp-groep. "Emoties zijn in de sport altijd dichtbij en dan is een dreigende tweet zo verstuurd", zegt hij in een verklaring.

Sportbonden geven nu aan dat zij niet weten hoe ze misbruik via sociale media kunnen voorkomen of aanpakken. "Dingen die op het veld of in het clubhuis gebeuren, zie of hoor je", zegt Guido Davio van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB). "Maar wat er online gebeurt, is vaak buiten het zicht van ouders, coaches, teamgenoten, bestuur of bond terwijl de impact groot is."

Volgens de hockeybond, een van de initiatiefnemers voor de campagne, is het goed dat er nu een handvat voor verenigingen komt. Eind augustus moeten alle clubs over de toolkit beschikken. Er zit onder meer een protocol voor het gebruik van sociale media in, voorlichtingsmateriaal voor begeleiders en informatie voor besturen en tuchtcommissies.

Het aantal kinderen dat digitaal wordt gepest is sinds 2008 verdubbeld van 1 op de 10 naar 1 op de 5 kinderen in 2012. De meest voorkomende vorm van cyberpesten onder jongeren is laster. Dan gaat het om kwetsende teksten op internetfora of sociale media, of het verspreiden van foto's en filmpjes.