Het aantal verkeersregelaars in Nederland zal de komende jaren flink toenemen. Dat verwacht voorzitter Dilo van Commenée van de Stichting Verkeersregelaars Nederland.

Sinds 2009 maakt deze beroepsgroep een opmars in Nederland.

De verwachte toename baseert Commenée op het feit dat er na de crisis langzaamaan weer meer wegwerkzaamheden plaatsvinden. ''Ook worden wegbeheerders zich steeds meer bewust van het gemak en de noodzaak om deze mensen bij wegonderbrekingen neer te zetten'', aldus Commenée. ''Je krijgt een veel betere doorstroming van het verkeer.’’

De verkeersregelaar bestaat officieel sinds 2001. ''Maar toen zag je ze nog mondjesmaat.'' In 2009 is de markt geprofessionaliseerd, onder meer door een beter aanbod van cursussen en andere opleidingen. In datzelfde jaar werden door Rijkswaterstaat 3000 officiële verkeersregelaars aangesteld. Daarna kwamen er ieder jaar 1000 bij.

Inmiddels zijn er naar schatting 10.000 verkeersregelaars in Nederland werkzaam. Daar komen er nog eens 35.000 tot 40.000 bij die tijdens evenementen het verkeer in goede banen leiden. Jaarlijks leggen 3200 mensen een examen af om als verkeersregelaar aan de slag te kunnen.