Vorig jaar zijn twee agenten ontslagen vanwege het gebruik van geweld. Beide keren betrof het geweld in de privésfeer. Dat is iets minder dan in 2012, toen vier agenten onvoorwaardelijk ontslagen werden.

Daarnaast kregen zes agenten een voorwaardelijk ontslag. Vier keer voor geweld buiten werktijden, eenmaal voor buitensporig geweld tegen een arrestant en een ontslag volgde na belediging en discriminatie.

Dat blijkt uit cijfers die NU.nl bij de Nationale Politie heeft opgevraagd. De politie wil verder niet ingaan op de details rondom deze ontslagen.

In 2012 werden vier agenten onvoorwaardelijk ontslagen, waarvan drie om geweld in de privésfeer en een door 'overig geweld en bejegening'. Ook werden vier agenten onvoorwaardelijk ontslagen: twee voor geweld tegen arrestanten, twee voor geweld buiten werktijd.

Het Openbaar Ministerie (OM) kan niet zeggen hoe vaak agenten voor de rechter moesten staan vanwege geweldsincidenten.

Registratie geweld

Uit eerder onderzoek van NU.nl blijkt dat de registratie van geweldsincidenten door de politie ernstig tekort schiet. Regiokorpsen werken niet eenduidig, waardoor landelijke analyse en verbeteringen niet kunnen worden uitgevoerd.

Een werkgroep met vertegenwoordigers van de politie, het Parket Generaal, het ministerie van Veiligheid en Justitie, wetenschappers en politievakbonden werkt momenteel aan een systeem om eenduidige registratie mogelijk te maken.

De komende tijd gaat NU.nl met hulp van lezers onderzoek doen naar geweldsaanwendingen door de politie. In dit blog kunt u meer lezen over dit project.

Alles over het onderzoek naar politiegeweld in ons dossier