De A31 is zondagmiddag tussen Marssum en Franeker korte tijd afgesloten geweest omdat er een rendier op de weg liep. Het dier was samen met enkele soortgenoten losgebroken uit een weiland. 

Aanvankelijk meldde de politie dat het om elanden ging, maar het betreft een kleinere soort grazers.

Volgens de politie kon het dier weer naar z'n plek worden gejaagd waarna de afzetting van de snelweg werd opgeheven. Op een na zijn de andere dieren ook gevangen.

Het nog loslopende rendier is vermoedelijk naar Dronrijp gelopen. De inmiddels opgetrommelde eigenaar is naar het dier op zoek.