Het Admiraal de Ruyter Ziekenhuis in Zeeland staat niet meer onder verscherpt toezicht. De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft dat maandag laten weten.

In juli vorig jaar stelde de inspectie het ziekenhuis voor zes maanden onder verscherpt toezicht vanwege de achterblijvende invoering van het veiligheidsmanagementsysteem.

In januari 2014 werd het verscherpt toezicht verlengd met nog eens maximaal zes maanden.

De IGZ constateert nu dat het ziekenhuis het afgelopen jaar hard heeft gewerkt aan verbeteringen en ziet dat op vele niveaus goede verbetermaatregelen zijn genomen.

De komende maanden blijft de inspectie nog wel intensief toezicht houden.