Het as van meerdere overledenen is door slordigheidsfoutjes per ongeluk gemengd in een crematorium in Heusden van de uitvaartorganisatie Dela. 

Dat melden drie medewerkers van het crematorium aan de politie, schrijft NRC zaterdag.

De medewerkers geven in een verklaring aan dat onvolledig verbrande bot- en vleesresten van de ene overledene regelmatig met een volgende kist werden mee gecremeerd. Ook werden de ovens niet goed schoongehouden. Hierdoor werd het as vaak gemengd waardoor nabestaanden as van de verkeerde overledene meekregen. 

Dela ontkent dat er asvermenging heeft plaatsgevonden in het crematorium. Asvermenging is bij wet verboden. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de zaak nog niet intensief onderzocht. Volgens hen zou dit tot "zeer veel onrust" leiden.

Hoofdofficier van justitie Bart Nieuwenhuizen verzocht de top van het OM de noodzaak van landelijk toezicht op crematoria bij de desbetreffende ministeries aan te kaarten.