Omwonenden van vliegbasis Volkel zijn nog allerminst gerust over het geluid van de JSF.

Tijdens een informatiebijeenkomst woensdagavond over de nieuwe vliegroutes van de F-16’s kreeg Defensie vooral veel vragen over het geluid van het nieuwe toestel. Defensie moest de bewoners teleurstellen: ''Het zit ons ook dwars maar het precieze antwoord kunnen we nog niet geven’’, aldus Bert Kwast van het ministerie.

De bewoners van de dorpen in de omgeving van de vliegbasis gaan ervan uit dat de JSF meer herrie maakt. Ze vrezen dat ze na de aanschaf voor voldongen feiten komen staan en weer jarenlang in het lawaai moeten wonen.

Defensie verwacht dat de nieuwe geluidsgrenzen gemiddeld ruim genoeg zijn, omdat er minder JSF’s komen dan het huidige aantal F-16’s en het moderne toestel vermoedelijk sneller op hoogte is.

Defensie wacht nog op resultaten van geluidmetingen uit de Verenigde Staten om de herrie te kunnen laten analyseren.

Burgemeester Henk Hellegers van Uden (waar Volkel bij hoort) kan zich de zorgen van de bewoners voorstellen. Hij heeft minister Jeanine Hennis van Defensie gevraagd om zo snel mogelijk een JSF naar Nederland te laten komen om de omwonenden te laten horen wat ze vanaf 2019 kunnen verwachten.