De erfenis van de in 2004 om het leven gebrachte vastgoedhandelaar Willem Endstra bedroeg destijds een kleine vijftig miljoen euro. Tien jaar later valt dat bedrag naar verwachting echter een stuk lager uit.

Dat schrijft Vrij Nederland-journalist Harry Lensink in zijn herziene uitgave van het boek Stille Willem.

Uit een brief (pdf) van Endstra's fiscalist, in handen van Vrij Nederland, blijkt dat de nalatenschap van Endstra in 2005 47.870.637 bedroeg. 

De nabestaanden van Endstra zijn sinds diens dood verwikkeld in een strijd om de erfenis. In maart is door de rechter een vereffenaar benoemd, die zich over de verdeling moet buigen.  

De vraag is echter wat er in 2014 nog van dat bedrag over is. De economische crisis heeft zijn weerslag gehad op de vastgoedportefeuille van Endstra. Hans Koets, die de belangen van de Endstra-familie bewaakt, zegt in Stille Willem: "Dat is inmiddels veel minder. Eerder de helft."

Ook de helft van de nalatenschap gaat niet volledig naar de nabestaanden van Endstra. In 2012 werd al duidelijk dat het Openbaar Ministerie een aanzienlijk deel van de erfenis op zal eisen. Daarbij worden percentages tot zeventig procent genoemd.

Lensink laat aan NU.nl weten dat er desondanks nog een flink bedrag overblijft. "De nabestaanden zullen nog steeds miljonairs worden."