De waterstand in de Rijn en de Maas blijft laag voor de tijd van het jaar. Er is echter volgens Rijkswaterstaat voldoende regen gevallen om aan de watervraag te kunnen voldoen. 

De afgelopen weken was sprake van droogte in Nederland.

In Brabant blijft nog wel een sproeiverbod gelden in de omgeving van de riviertjes Beerze en Reusel.

De hoge zandgronden daar en in het oosten van het land hebben nog steeds te maken met een voor deze tijd van het jaar opvallend lage grondwaterstand en ook weinig afvoer van water in beekjes.

De waterbeheerders en Rijkswaterstaat waarschuwen dat er mede daardoor later in het jaar opnieuw grote droogte kan ontstaan. Al genomen maatregelen om het waterpeil voldoende hoog te houden blijven daarom van kracht.