Steeds meer buitenlandse kloosterlingen strijken neer in Nederland. ''In zeven jaar tijd is hun aantal verdubbeld. In 2013 waren er zo'n 350 actief."

Dat zegt directeur Frans Dokman van het Nijmeegs Instituut voor Missiewetenschappen in Trouw.

De aanwezigheid van buitenlandse religieuzen wordt volgens Dokman steeds zichtbaarder doordat de Nederlandse kloosters vergrijzen en leeglopen. Naast kloosterlingen zijn er vele andere buitenlandse zendelingen en missionarissen in Nederland actief.

Om hoeveel zendelingen het precies gaat, is niet vast te stellen door een gebrek aan een eenduidige definitie van 'zendeling'.

''Wanneer een asielzoeker later voorganger van bijvoorbeeld de Ethiopische kerk wordt, kun je dat ook onder zendingswerk scharen", aldus Anmar Hayali van SKIN, de Nederlandse vereniging voor internationale- en migrantenkerken.