Ouders nemen steeds vaker een advocaat in de arm als ze het niet eens zijn met een advies dat hun kind krijgt van de school. 

Sinds 2011 is het aantal verzoeken voor juridische bijstand aan ouders gestegen van bijna driehonderd naar 420 in 2013. Verwacht wordt dat het aantal dit jaar de vijfhonderd overstijgt. Dat meldt RTL Nieuws.

De nieuwsorganisatie maakte een rondgang langs onderwijsorganisaties en juristen. Daaruit is gebleken dat ouders vooral naar een advocaat stappen als een school bijvoorbeeld vindt dat een leerling naar het vmbo moet, terwijl de ouders denken dat het kind prima naar de havo kan.

Maar ouders schakelen ook om andere redenen een advocaat in. Bijvoorbeeld als hun kind blijft zitten of als het wordt geschorst.

Onderwijsjuristen vinden volgens RTL dat scholen te weinig naar ouders luisteren. Zij zouden, op basis van gesprekken met ouders en kind, maatwerk moeten leveren. Onderwijsorganisatie AOB spreekt van een slechte ontwikkeling. De relatie tussen ouders en school zou op die manier verharden.