Greenpeace stapt naar de Verenigde Naties met een klacht over het verlengen van de levensduur van de kerncentrale in Borssele. 

De vergunning voor het verlengen van de levensduur is verstrekt, zonder dat daarvoor een milieu-effectrapportage is opgesteld. Volgens Greenpeace is in strijd met internationale verdragen gehandeld.

Greenpeace kaart de kwestie nu aan bij twee commissies van de Verenigde Naties. Een woordvoerster van de milieuorganisatie liet woensdag weten dat uitspraken van die commissies niet bindend zijn, maar dat het wel voor de hand ligt dat landen die aanbevelingen overnemen.