Een klein deel van de minima in Amsterdam weigert het geld terug te geven dat ze eind vorig jaar per ongeluk kregen overgemaakt door de gemeentelijke dienst belastingen. 

Het gaat om 152 huishoudens, blijkt uit een brief die wethouder Carolien Gehrels naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Die huishoudens moeten bij elkaar ruim 1 miljoen euro terugbetalen.

Door een fout van de Amsterdamse belastingdienst bij het overmaken van de woonkostenbijdrage kregen ruim negenduizend minima duizenden euro's meer op hun rekening gestort dan de bedoeling was.

Er werd 188 miljoen euro uitgekeerd, in plaats van 1,88 miljoen.

Inmiddels is 186,1 miljoen euro terugontvangen. De gemeente moet nog bijna 2,3 miljoen euro terugkrijgen bij in totaal 405 adressen.

Naast de weigeraars zijn er 148 huishoudens met wie de gemeente een betalingsregeling heeft getroffen. Voorts zijn er mensen die het geld wel willen terugbetalen, maar dat niet kunnen. Zij hebben de onterecht ontvangen woonkostenvergoeding direct uitgegeven.

De hele operatie om het geld terug te krijgen, kost de gemeente 300.000 euro.