In de buurt van percelen met besmette mest zijn tijdens de Q-koortsuitbraak in Nederland meer mensen ziek geworden dan in de buurt van besmette geitenhouderijen.

Onderzoekers van de universiteiten in Maastricht en Wageningen en van de GGD Zuid-Limburg hebben dat ontdekt in het eerste grote onderzoek naar de rol van mest bij de verspreiding van Q-koorts.

''Besmette mest speelt een belangrijke rol bij de verspreiding van Q-koorts'', concluderen ze na analyse van bijna 4000 ziektegevallen tussen 2007 en 2010.

Tot nu toe werd aangenomen dat besmetting rechtstreeks van geitenboerderijen kwam en vooral omwonenden van geitenbedrijven trof.

Maatregelen

De onderzoekers menen dat maatregelen die eerder zijn genomen om Q-koorts te bestrijden opnieuw moeten worden beoordeeld. ''Voorlichting over de gevolgen van het uitrijden van mest aan boeren is nodig, evenals effectieve controle'', aldus onderzoeker Christian Hoebe.