Het hof heeft terecht geoordeeld dat terreurverdachte Sabir K. niet aan de Verenigde Staten mag worden uitgeleverd. 

Dat is conclusie van de Procureur Generaal bij de Hoge Raad, zegt advocaat André Seebregts tegen NU.nl.

De conclusie van de Procureur Generaal geldt als een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad. Dat orgaan doet op 11 juli uitspraak in de zaak. 

Het hof verbood in 2013 om Sabir K. uit leveren aan de Amerikanen omdat er volgens het orgaan te veel onzekerheid is over de betrokkenheid van de Amerikanen bij de foltering van K. in Pakistan. De Nederlandse staat heeft dat volgens het hof onvoldoende uitgezocht.

"Dit is een zeer terecht advies", aldus Seebregts. "Het is niet meer van deze tijd om de Amerikanen op hun blauwe ogen te geloven."

Aanslagen

De VS willen K. hebben omdat zij hem verdenken van het beramen van aanslagen op militairen in Afghanistan. K. werd in september 2010 in Pakistan opgepakt en vervolgens gemarteld. Volgens K. gebeurde dit met medeweten van de Amerikanen.

De procureur heeft nu geconcludeerd dat de verplichting om onderzoek te doen naar de rol van de Amerikaanse autoriteiten bij de folteringen, zwaarder weegt dan het zogenaamde "vertrouwensbeginsel". 

PTSS

De rechtbank verbood de uitlevering van K. al eerder, maar dan omdat er in de VS niet genoeg garanties waren voor een juiste behandeling van de posttraumatische stressstoornis van K. Minister Ivo Opstelten, die het licht op groen had gezet voor de uitlevering, ging tegen dat vonnis in beroep.