Ook het afgelopen jaar heeft het Leger des Heils weer minder oude kleding ingezameld dan de jaren ervoor. Al vijf jaar lang gaat het aantal ingezamelde kilo's textiel omlaag, maakte de instelling woensdag bekend.

De oorzaak van de daling ligt voor een deel in de slechte economische situatie, waardoor mensen minder kleren kopen en deze langer dragen.

In totaal werd vorig jaar ruim 21 miljoen kilo textiel ingezameld, wat 6,3 procent minder is dan in 2012. Ten opzichte van 2009 is er een daling van 19 procent.

De liefdadigheidsorganisatie zegt dat nog steeds veel vodden bij het gewone afval verdwijnen. Naar schatting is dat 135 miljoen kilo per jaar (60 procent van het totaal). ''Hier valt nog heel veel winst te behalen voor mens en milieu.''

Geld

Hoewel er minder textiel binnenkwam, wist het Leger des Heils meer geld van de kledinginzameling door te schuiven naar het goede doel: vier miljoen in 2013 tegenover 1,2 miljoen het jaar ervoor. Dat kwam behalve door de doorverkoop van de tweedehandskleding ook door het verlagen van de bedrijfskosten die met de inzameling gepaard gaan.