Er raken meer partijen betrokken bij de aanpak van loverboys. Het Openbaar Ministerie wil dat er een maandelijks rondetafelgesprek, de zorgtafel, komt waarbij instellingen aanschuiven die raakvlakken hebben met het probleem.

Dat meldt Trouw.

De kennis die professionele medewerkers van jeugdinstellingen hebben over minderjarige slachtoffers kan daarmee worden verbeterd.. Met de ondersteuning moet er snellere signalering mogelijk zijn van seksuele uitbuiting door mensenhandelaren en betere zorg voor minderjarige meisjes die in de instellingen verblijven.

De zorgtafel bestaat al in Rotterdam, waar sinds oktober partijen als de Raad voor Kinderbescherming en Prostitutie Maatschappelijk Werk aan tafel schuiven. Afhankelijk van de aard en het karakter van de zaak wordt beslist bij welke instantie of organisatie de verantwoordelijkheid van de zaak ligt.