Ook financiële belangen van rechters moeten openbaar worden. Dat adviseren onderzoekers van de Universiteit Leiden.

Zij deden in opdracht van de Raad voor de rechtspraak onderzoek naar de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit van de rechtspraak in Nederland. De raad heeft rapport hierover dinsdag openbaar gemaakt.

Er moet meer aandacht worden gegeven aan mogelijke belangenverstrengeling van rechters, blijkt uit het onderzoek. Naast de financiële belangen van rechters is het ook goed als de nevenfuncties van partners van rechters openbaar worden geregistreerd.

Nu zijn de Nederlandse rechters al verplicht hun nevenfuncties openbaar te registreren. Dit beleid is de afgelopen jaren al aangescherpt.

Nevenfuncties

Nederland valt internationaal ''relatief uit de toon met het zeer ruimhartige uitgangspunt dat nevenfuncties in beginsel zijn toegestaan'', staat in het rapport.

Internationale toezichthouders zijn kritisch op de ruimte die de Nederlandse wet laat voor het combineren van het rechterschap met politieke functies. Ook het gebruik dat advocaten worden ingeschakeld als plaatsvervangend rechter oogst internationale kritiek.

Europees gezien loopt Nederland op bepaalde gebieden ook voorop als het gaat om integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid, blijkt uit het onderzoek. Zo heeft de minister van Veiligheid en Justitie geen directe invloed op het beleid binnen de rechtspraak.