Boeren, natuurbeheerders en -bezitters, jagers en overheden in Gelderland hebben een akkoord bereikt over de aanpak van ganzen in die provincie.

In de zomer zullen er extra veel ganzen worden afgeschoten, als de provincie Gelderland bereid is om schade die de dieren tijdens de winterrust veroorzaken, ruimhartig te vergoeden.

Dat laat de Faunabeheereenheid (FBE) Gelderland maandag weten. In de FBE zijn alle betrokken partijen vertegenwoordigd.

Als het extra bejagen van overblijvende ganzen plus een ruimere vergoeding van de ganzenschade niet voldoende effect hebben, gaat de FBE dit najaar praten over jagen op de dieren tijdens de winterrust. Dat is tot nu toe voor de natuurbeheerders onaanvaardbaar.

Ruzie

Vanwege ruzie over de winterrust spatte het jarenlang besproken landelijke Ganzenakkoord in december vorig jaar uit elkaar. De provincies moeten het nu elk afzonderlijk zelf regelen, maar dat heeft nog nergens tot afspraken voor de langere termijn geleid.

Ganzen veroorzaken veel schade door het kaalvreten en plattrappen van akkers en weilanden. In Nederland overwinteren steeds meer ganzen, terwijl ook steeds meer dieren het hele jaar in Nederland blijven. In Gelderland waren vorige zomer 120.000 ganzen, die samen voor bijna 1,6 miljoen euro aan landbouwschade hebben veroorzaakt volgens de FBE.