In Nederland is het afgelopen jaar iets meer dan vijfhonderd keer melding gemaakt van eerwraak. Het gaat daarbij om allerlei vormen van geweld, zoals mishandeling, verkrachting, ontvoering en moord. 

Het aantal aan eerwraak gerelateerde doden is in 2013 zelfs toegenomen.

Dat staat in het jaarverslag van het Landelijk Expertise Centrum Eer Gerelateerd Geweld (LEC EGG), waarover de regionale dagbladen van Wegener vrijdag berichten.

Het centrum krijgt verzoeken om hulp van regionale politie-eenheden, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en van instellingen waar vrouwelijke slachtoffers worden opgevangen.

Dodelijke afloop

De slachtoffers van eerwraak zijn meestal Nederlanders met een Turkse, Marokkaanse, Iraakse of Afghaanse achtergrond. In twintig gevallen waar het expertisecentrum in 2013 bij betrokken was, had de eerwraak een dodelijke afloop (moord, doodslag of zelfmoord).

Eén van die zaken speelde zich af in België en in twee gevallen ging het om een zogenoemde coldcasezaak, een nog onopgelost maar niet verjaard misdrijf. In 2012 kwamen vijftien mensen om, in 2011 waren er negen doden te betreuren.

Het LEC EGG onderhoudt intensief contact met netwerken van onder anderen Turken en Marokkanen in Nederland om aan eer gerelateerd geweld tijdig in beeld te krijgen en aan te kunnen pakken.

Geschrokken

Het kabinet is geschrokken van de toename van het aantal eerwraakdoden. De ministers Ivo Opstelten (Veiligheid en Justitie) en Lodewijk Asscher, verantwoordelijk voor Integratie, lieten dat vrijdag voor de wekelijkse ministerraad merken.

Minister Lodewijk Asscher is niet verrast door de cijfers, maar wel opnieuw geschrokken. Hij noemt eerwraak een ''afgrijselijke vorm van criminaliteit'' en een ''ongelooflijk moeilijk probleem'' dat ''niet past in Nederland''.

Het is volgens Asscher zaak de signalen op te pakken van mensen die in de knel dreigen te komen en hulp nodig hebben. Daarvoor is onder meer een speciaal telefoonnummer ingesteld. ''En we moeten duidelijk maken dat dit onder geen beding geaccepteerd kan worden. Dat je hier in Nederland bent en van elkaar af blijft en het recht hebt om verliefd te worden op wie je wil en te geloven wat je wil.''

Ook Opstelten schrikt van de nieuwe cijfers. "Dit is ernstig en moeten we op alle fronten ongelooflijk de kop indrukken'' en "Het moet en zal naar beneden.''

De oplossing ligt niet altijd in steeds maar zwaarder straffen, maar vooral in de voortdurende aandacht ervoor, aldus Opstelten. Er moet vooraf, tijdens de integratie, aandacht aan worden besteed. Dan moeten onze normen worden overgebracht, zo viel uit de woorden van de bewindsman op te maken.

Bekijk hier de reacties: