De dijk aan de noordkant van de Rijn tot aan de IJssel moet worden verstevigd om een ramp te voorkomen.

Uit nieuwe berekeningen blijkt dat als de zogeheten Dijkring 48 doorbreekt een groot deel van Oost-Nederland tot aan Zwolle onder water kan komen te staan, met honderden doden en miljarden euro's schade tot gevolg. 

Het onderzoek toont aan dat het overeind houden van de dijk van nationaal belang is, zo meldt het Waterschap Rijn en IJssel donderdagavond. Het waterschap doet op 6 mei een voorstel voor de aanpak van de dijk als onderdeel van het Deltaprogramma van het rijk tegen hoogwater. De plannen worden in september aan de regering aangeboden. 

Er wordt ook met Duitsland gesproken aangezien Dijkring 48 tot in Duitsland doorloopt. Ook bij problemen met de dijk over de grens zouden de gevolgen voor Nederland catastrofaal zijn. 

De Nederlandse bescherming tegen hoogwater is opgedeeld in compartimenten. Als een dijk doorbreekt moet de schade beperkt blijven tot een gebied. De sterkte van de dijken is berekend op extreem hoogwater. Door de klimaatverandering is de kans op dergelijke extreme omstandigheden toegenomen. Om die reden worden dijken al versterkt. 

Uit nieuwe berekeningen blijkt nu dat de hoeveelheid water die in het gebied achter Dijkring 48 terecht zou komen zo groot zo zijn dat een domino-effect naar andere gebieden dreigt. De kans daarop is met een factor dertig hoger ingeschat naar eens in de dertigduizend jaar.