Pedofielenvereniging Martijn is vrijdag verboden door de Hoge Raad. ​Martijn is per direct verboden en ontbonden.

Volgens het hoogste rechtscollege zijn de activiteiten van de club in strijd met de openbare orde. Het verbieden en ontbinden van een vereniging moet een hoge uitzondering zijn, maar is in dit geval noodzakelijk, oordeelt de raad, ter bescherming van het kind.

De vereniging bagatelliseert en verheerlijkt de gevaren van seksueel contact tussen volwassenen en jonge kinderen, aldus de raad. Ook propageert zij haar opvattingen.

Martijn werd opgericht in 1982. De rechtbank in Assen verbood op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) de vereniging al in 2012. In hoger beroep draaide het gerechtshof in Leeuwarden die beslissing vorig jaar terug. 

Van een verbod kan geen sprake zijn, vond het hof, omdat de activiteiten van Martijn weliswaar in strijd met de openbare orde zijn, maar niet leiden tot de dreiging van een maatschappelijke ontwrichting.

Bekijk de uitspraak van de Hoge Raad:

Tevreden

Het Openbaar Ministerie (OM) is tevreden met de uitspraak van de Hoge Raad. Volgens een woordvoerster ziet het OM zijn eigen visie op de omstreden club in het oordeel van de hoogste rechter bevestigd. 

"Wij hebben altijd betoogd dat de werkzaamheden en het gedachtegoed van de vereniging schadelijk zijn voor het kind. Martijn is in strijd met de openbare orde."

Berusting

Advocaat Bart Swier van Martijn legt zich neer bij het verbod. De vereniging zou nog naar het mensenrechtenhof in Straatsburg kunnen, maar dat ziet hij niet zitten, zo zei Swier vrijdag tegen BNR.

"Praktisch kost dat veel moeite voor een zaak waar waarschijnlijk onvoldoende juridische middelen voor zijn", zei Swier, die vrijdag verder niet bereikbaar was voor commentaar, over een gang naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. "Ik denk daarom dat de vereniging dit oordeel niet verder zal aanvechten." 

Geen gevaar

Wel staat Swier kritisch tegenover de uitspraak van de Hoge Raad. "Ik ben het er niet mee eens dat de vereniging een gevaar vormt voor kinderen", zei Swier tegen de nieuwszender. "Leden van de vereniging hebben fantasieën op papier gezet en daarbij is het gebleven." 

De mening van de vereniging zal nooit grootschalig worden uitgedragen en zal daarom de samenleving niet ontwrichten, redeneert Swier. "Het is daarom een volstrekt denkbeeldig risico dat de vereniging de veiligheid van onze kinderen ondermijnt." 

Reacties

De VVD is blij met de uitspraak. "Nu staat vast dat er geen plaats is in ons land voor verenigingen die pedoseksualiteit verheerlijken", zegt Kamerlid Ard van der Steur.

Ook Arie Slob van ChristenUnie vindt het verbieden van de vereniging goed nieuws. ChristenUnie en CDA wilden samen een initiatiefwetsvoorstel maken voor strafbaarstelling pedofielenvereniging Martijn en eventuele toekomstige pedoclubs, maar dat is volgens Slob nu niet meer nodig. 

"Het CDA is opgelucht over de uitspraak", zegt Madeleine van Toorenburg. "Dit is een juridische bevestiging van het standpunt dat wij al lange tijd uitdragen. Het verbod is in het belang van de bescherming van de gezondheid, rechten en vrijheid van kinderen. Het is goed dat dit nu onderstreept is zodat maatschappelijk de grenzen van wat wij wel en niet toelaatbaar vinden duidelijk zijn. Voor een vereniging die pedofilie acceptabel vindt en zelfs aanmoedigt, is in ons land geen plaats."​

Ondergronds

Magda Berndsen van D66 stelt dat het wel zaak is dat men zich realiseert dat met dit verbod het probleem niet weg is. "Men zal moeten blijven volgen wat de voormalige leden van de vereniging nu gaan doen", aldus Berndsen. Ze noemt het "terecht dat een verbod op een vereniging alleen bij hoge uitzondering mag gebeuren. De Hoge Raad heeft haar afwegingen gemaakt en daarbij een duidelijke onderbouwing gegeven."

SP-Kamerlid Nine Kooiman sluit zich aan bij de woorden van Berndsen. Volgens Kooiman moeten politie en justitie de oud-leden van Martijn goed in de gaten houden. "Om te voorkomen dat ze ondergronds gaan", stelt Kooiman.

"De zedenrecherche bij de politie is flink uitgebreid de afgelopen jaren. Ik weet dat ze bepaalde mensen blijven volgen", zegt Kooiman. "Dat moet ook bij deze voorheen-vereniging."

Het SP-Kamerlid is blij dat er 'nauwkeurig' naar deze zaak is gekeken en dat de belangen en lichamelijke integriteit van kinderen hoog zijn aangeslagen. "Ik kan me daar goed in vinden. Maar het verbod lost het probleem van pedoseksuelen natuurlijk niet op", zegt Kooiman. "Daar moeten we alert op blijven."

Kwetsbaar

Advocaat Richard Korver, voorzitter van het Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zedenslachtoffers (LANGZs), vindt het goed dat er streng wordt opgetreden tegen mensen die seks tussen volwassenen en kinderen propageren. 

"Seksueel misbruik van (zeer) jonge kinderen kan ernstige gevolgen hebben op de langere termijn. Het zijn gevolgen die voor een misbruikt kind voor de rest van haar of zijn leven merkbaar zijn."

Kinderen zijn extra kwetsbaar en juist zij verdienen extra bescherming tegen schendingen van hun lichamelijke integriteit, benadrukt Korver in een schriftelijke reactie. De advocaat vertegenwoordigde de ouders van tientallen slachtoffers in de Amsterdamse zedenzaak rond Robert M. 

Achtergrond: Doek gevallen voor pedofielenvereniging Martijn