Het bisdom Roermond wist al op 11 februari dit jaar dat oud-bisschop Jo Gijsen kinderen heeft misbruikt in de tijd dat hij nog kapelaan was in Zuid-Limburg. Het bisdom heeft deze informatie al die tijd "onder de pet gehouden". 

Dat erkent een woordvoerder van het bisdom zaterdag.

Op 11 februari deed de zogenoemde Klachtencommissie voor seksueel misbruik in de RK Kerk uitspraak in een zaak tegen Gijsen.

De procedure is, dat zowel het bisdom als het slachtoffer dat geklaagd heeft hiervan direct op de hoogte wordt gebracht, zegt de woordvoerder van het bisdom.

''We gaan daarmee niet te koop lopen'', lichtte de woordvoerder toe. ''We treden hiermee niet actief naar buiten, dat lijkt mij begrijpelijk'', aldus de woordvoerder.

Hij erkent verder dat het bisdom al langere tijd een verklaring klaar had liggen ''voor het geval een journalist zou bellen''.

Volgens de woordvoerder treedt het bisdom niet actief naar buiten met privacygevoelige informatie. ''We willen de slachtoffers geen publiciteit bezorgen waaraan ze geen behoefte hebben'', zegt hij.

Website

De uitspraak werd op 11 februari ook gepubliceerd op de website van het Meldpunt Misbruik RKK. Daaruit blijkt dat Gijsen toen (in 1961) als priester van seminarie Rolduc een slachtoffer, toen nog een kind, bij zich liet komen in de kamer van de overste van een jongenspensionaat. Het gaat daarbij volgens bronnen om Bleijerheide bij Kerkrade.

Uit de verklaring blijkt dat het kind zich moest uitkleden en laten betasten, onder meer aan zijn geslachtsdeel. Daarbij zou Gijsen het kind ''voorlichting'' hebben gegeven over liefde en zaadlozingen.

De man heeft de rest van zijn leven grote psychische problemen gekregen.

Nog voor Gijsen op 24 juni 2013 stierf, liet hij in een verweer weten er niets mee te maken te hebben. Maar de klachtencommissie is overtuigd dat Gijsen de jongen wel degelijk heeft misbruikt en daarbij misbruik heeft gemaakt van zijn machtspositie.

Meer zaken

Volgens belangenorganisaties Klokk en Mea Culpa lopen er meer zaken tegen de inmiddels overleden geestelijke. Het misbruik speelde zich af in de tijd dat Gijsen priester was in Zuid-Limburg.

Achtergrond: Bisschop Gijsen blijft omstreden