Het bisdom Roermond erkent dat de vorig jaar overleden voormalige bisschop Jo Gijsen twee jongens heeft misbruikt.

Dat erkent het bisdom na berichtgeving van het Katholiek Nieuwsblad. Volgens het blad zou Gijsen tussen tussen 1958 en 1961 de geslachtsdelen van twee minderjarige jongens hebben betast. 

Bisschop Frans Wiertz biedt de slachtoffers zijn excuses aan en spreekt zijn verdriet uit dat ''de latere kerkelijke positie en voorbeeldfunctie van oud-bisschop Jo Gijsen beschadigd zijn''.

Het misbruik dateert uit de tijd dat Gijsen kapelaan en leraar was, erkent het bisdom. Wiertz verklaart de klachten in navolging van de klachtencommissie gegrond. Hij betreurt het misbruik en het leed dat de slachtoffers daarmee is aangedaan en heeft hun zijn excuses aangeboden en spijt betuigd.

Wiertz zegt al eerder door de slachtoffers op de hoogte te zijn gebracht van hun klachten. Het bisdom heeft hiervan melding gemaakt bij de commissie en de slachtoffers geadviseerd hetzelfde te doen.

Eerste bisschop

Voor zover bekend is hij de eerste bisschop van een Nederlands bisdom tegen wie een klacht over seksueel misbruik gegrond is verklaard. Gijsen was al eerder beschuldigd van 'onbetamelijk gluren', maar de commissie verklaarde deze klacht ongegrond wegens gebrek aan steunbewijs.

Verkracht

De slachtoffers zijn een oud-leerling van het jongenspensionaat in Kerkrade die eenmalig door Gijsen onzedelijk is betast, en een toen ongeveer 9-jarige jongen uit de parochie in Valkenburg waar Gijsen tot 1959 kapelaan was. Gijsen heeft hem meerdere keren onzedelijk betast.

Dit slachtoffer zegt dat de oud-bisschop hem ook heeft gedwongen tot orale seks, en hem diverse malen heeft verkracht en dat heeft geprobeerd. Maar daarvoor heeft de klachtencommissie geen ondersteunend bewijs kunnen vinden. ''Waarmee overigens bepaald niet gezegd wil zijn dat de door klager gestelde handelingen niet waar zouden zijn'', aldus de klachtencommissie.

Smaad

Gijsen zei destijds dat hij deze jongen niet kende. Dat vindt de commissie niet aannemelijk, omdat Gijsen geregeld bij de familie van de jongen over de vloer kwam.

Gijsen diende in 2011 zelfs een klacht wegens smaad in tegen de jongen. Aanvankelijk kon de klachtencommissie geen bewijs voor het misbruik vinden, maar ze bekeek de zaak opnieuw toen de tweede klacht over seksueel misbruik binnenkwam. Gijsen was toen net overleden.

Jo Gijsen was van 1972 tot begin 1993 bisschop van Roermond. Hij nam officieel wegens gezondheidsredenen ontslag. Een paar jaar later werd hij bisschop op IJsland. Hij overleed in Sittard op 24 juni vorig jaar.

Achtergrond: Bisschop Gijsen blijft omstreden