Honderden mensen hebben vrijdagavond in de Sint Nicolaasbasiliek in Amsterdam pater Frans van der Lugt herdacht, die eerder in de week werd vermoord in Syrië.

Tijdens de zogeheten Avond van de Martelaren werden gebeden uitgesproken voor pater Frans, die ondanks beschietingen en uithongering in zijn klooster in de stad Homs bleef om de inwoners van de stad te helpen. 

Ook familie van de uit Amsterdam afkomstige pater was aanwezig bij de mis.

De dienst in de volle kerk werd geleid door bisschop Punt van het bisdom Haarlem-Amsterdam. ''Pater Frans was een inspiratie voor ons allen'', zei de bisschop. ''We hopen dat zijn levensoffer ons de ogen zal openen voor degenen die wereldwijd worden vervolgd.''

Bij de dienst waren ook de bisschoppen van Rotterdam, Breda, Roermond en Utrecht en de koptisch-orthodoxe bisschop Baramousy.

''Pater Frans heeft vijftig jaar in Syrië met zijn leven en geloof zijn liefde ter beschikking gesteld aan de mensen om hem heen'', memoreerde bisschop Van den Hende van het bisdom Rotterdam. De 75-jarige pater werd maandag uit zijn huis in Homs gehaald, mishandeld en doodgeschoten.

Centraal-Afrikaanse Republiek

Tijdens de dienst stonden de aanwezigen verder stil bij alle andere christenen die vanwege hun geloof het afgelopen jaar hun leven hebben moeten geven.

Niet alleen vermoorde christenen uit Syrië werden herdacht, maar ook die in Egypte, de Centraal Afrikaanse Republiek, Pakistan en Nigeria. Na de heilige mis volgde een gebedsviering, waar getuigenissen van 'martelaren' uit de verschillende landen werden voorgedragen.

Dit weekeinde zullen veel katholieke kerken in Nederland stilstaan bij de gewelddadige dood van pater Frans.