Steeds meer studenten dienen een klacht in tegen hun school of universiteit. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) zag het aantal ingediende beroepen in een paar jaar tijd vervijfvoudigen.

Voor een deel komt dat door een extra taak van de speciale rechterlijke instelling: sinds september 2010 behandelt het college ook klachten over examens.

Een student kan bij het CBHO in beroep gaan, als hij het niet eens is met een beslissing van een hogeschool of universiteit. Dat kan bijvoorbeeld gaan om examinering, studieadviezen, toelatingen en collegegelden.

Dit jaar stevent het College opnieuw af op een record. In de eerste drie maanden zijn er namelijk al tachtig beroepschriften ingediend. Dat is meer dan in heel 2009. Vorig jaar werd met 312 beroepschriften een nieuw record gevestigd.

Examinering

Het leeuwendeel van het groeiende aantal zaken draait om examinering, een taak die pas sinds 2010 op het bordje van de CBHO komt. Het kan zijn dat de studenten bijvoorbeeld door één examen niet door het eerste jaar komen en hun studie moeten afbreken. Steeds vaker gaan studenten tegen zo'n beslissing in beroep.

''Tegenwoordig hangt er meer van de studie af. Jongeren hebben een heel traject uitgezet en als er dan iets misgaat, zijn ze sneller geneigd stappen te ondernemen'', legde Willem Beijk, oud-secretaris van het College uit. Dat scholen en universiteiten vaker in de fout gaan, lijkt hem niet waarschijnlijk.

Intern

Overigens moet een student eerst hebben geprobeerd om de zaak intern op te lossen, door daar een bezwaarprocedure te starten. Beroepen over examens moeten bovendien eerst langs het College van Beroep voor de Examens (CBE). Als de uitspraak daar niet bevalt, kan de student in beroep bij het CBHO.

Dat kost wel geld. De student betaalt 45 euro voor een zaak en de griffierechten. Bovendien gaat het College niet ''op de stoel van de examinator zitten'' en gaat dus niet bepalen of een 5 een 6 moet zijn als resultaat van een toets. Er wordt alleen gekeken of er fout of onzorgvuldig is gehandeld.