Vorig jaar zijn er flink minder vreemdelingen in bewaring gesteld dan in het jaar ervoor. Werden vorig jaar 3670 mensen zonder verblijfspapieren tijdelijk in bewaring geplaatst; in 2012 waren het er nog 5420.

Dat staat in de rapportage vreemdelingenketen waarmee het kabinet vrijdag heeft ingestemd.

De daling in de vreemdelingenbewaring maakt deel uit van het beleid van staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) die de totale capaciteit van deze bewaring de komende jaren terugbrengt.

Vreemdelingen kunnen worden vastgezet als er uitzicht is op uitzetting uit Nederland. Dat gebeurt niet in alle gevallen, maar volgens Justitie als laatste middel. 

Er bestaat brede kritiek op het opsluiten van vreemdelingen, omdat zij geen criminele zaken op hun lever hebben.

Verder blijkt uit de rapportage dat het aantal mensen dat asiel aanvroeg in Nederland vorig jaar is gestegen naar 17.190. Het jaar daarvoor was de instroom nog 13.170. Vooral het aantal mensen dat een eerste asielverzoek indiende, steeg fors.

Syriërs

Deze toename komt veelal doordat meer Syriërs naar Nederland vluchtten vanwege de al jaren durende burgeroorlog. In 2013 vroegen 2670 Syriërs asiel aan in Nederland, waar dat er in 2012 nog 450 waren. De meeste verzoeken van Syriërs worden ingewilligd.

Vanwege de drukte heeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst extra personeel aangetrokken.