Nederlandse militairen zijn de afgelopen maanden overgebracht naar Mali, waar zij worden ingezet voor de VN-missie. Zes dingen die u moet weten over de Nederlandse missie. 

Nederland heeft een belangrijke rol in de VN-missie.

Nederland heeft als onderdeel van 'MINUSMA', de 'United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali' ongeveer 450 man naar Mali gestuurd.

Nederlandse commando’s vergaren inlichtingen in het noorden van Mali en analisten beoordelen de gegevens. Dertig politietrainers gaan lesgeven aan lokale agenten. De militairen blijven tot zeker eind 2015.

Aan de missie kleven risico’s.

Vooral de Nederlandse commando’s in het noorden van het land kunnen in gevechtssituaties terechtkomen. Jihadisten zien de Nederlandse troepen als 'legitiem doel'.

De commando's zijn echter goed getraind voor de specifieke taken die hen te wachten staan en ze krijgen, indien nodig, luchtsteun van Apache-helikopters.

De meeste Nederlandse militairen zijn gestationeerd in Gao.

In de woestijn is vanaf februari 2014 een groot kamp gebouwd. Aanvankelijk zouden de Nederlanders in tenten verblijven, maar na "indirecte beschietingen" in Gao is besloten dat ze in beschermende containers worden gehuisvest.

Het hoofd van de VN-missie verblijft in de hoofdstad Bamako.

Volgens het kabinet weegt het 'strategisch belang' van de missie zwaar voor Nederland.

Ministers Frans Timmermans (Buitenlandse Zaken) en Jeanine Hennis-Plasschaert (Defensie) hebben in 2013 in beleidsdocumenten het belang van de missie benadrukt.

Voor de toekomst van Europa, en Nederland, is het volgens hen belangrijk dat het rustig is in Mali, dat geldt als een belangrijk doorvoerland voor de handel in drugs, wapens en mensen.

Nederland deed eerder niet mee aan de EU trainingsmissie in Mali.

De VVD was niet voor deelname aan deze trainingsmissie. Volgens Kees Homan, als defensiespecialist verbonden aan het Clingendael-instituut, mag de aanzienlijke bijdrage van Nederland aan MINUSMA dan ook worden gezien als een "goedmakertje".

Dat de VN-missie wordt geleid door een Nederlander heeft volgens Homan mogelijk ook een rol gespeeld in de besluitvorming over deelname.

De VN-missie volgt op een succesvolle operatie van de Fransen.

Begin 2013 begonnen de Fransen aan een militaire interventie in Mali, nadat Toeareg en aan al-Qaeda gelieerde rebellen grote delen van Noord-Mali hadden veroverd.

In zeer korte tijd werden de extremisten verdreven. Frankrijk trekt nu troepen terug, terwijl de VN-missie juist wordt uitgebreid. 

Dossier Mali