Twee leidsters van kinderopvang Flamingo Regenboog in Amsterdam-Noord zijn op non-actief gesteld omdat zij twee peuters niet goed in de gaten hebben gehouden. 

Dat meldt de directie op de website van de kinderopvang.

Op Facebook werd donderdagavond een filmpje gepubliceerd waarin te zien is hoe twee peuters huilend in de tuin van de opvang staan.

Ze kunnen niet naar binnen en er is geen begeleiding aanwezig om de kinderen in de gaten te houden. De video is gemaakt door een omwonende en al ruim 25 duizend keer gedeeld.

Geschrokken

De directie laat weten 'heel erg geschrokken' te zijn van de beelden. "In de loop van de dag zal gesproken worden met de betreffende kinderleidsters en leidinggevende om te achterhalen hoe de situatie precies is geweest."

Volgens de directie heeft de kinderopvang een duidelijk buitenspeelprotocol, maar is dat protocol niet nageleefd op het moment dat het filmpje is gemaakt. "Dit betreuren wij en vinden we onacceptabel. De betreffende medewerkers zijn intussen op non-actief gezet en de nodige maatregelen zullen worden genomen."

Vaker

Omwonende Nara Georgieva, die het filmpje maakte en op Facebook plaatste, stelt dat het beleid wel vaker niet wordt nageleefd. "De vorige keer is het niet gelukt om te filmen, omdat ik geen telefoon in de buurt had. Op het filmpje zie je nu twee kinderen, de vorige keer waren het zeven kinderen die opgesloten zaten buiten", schrijft ze bij de video.

De GGD heeft vrijdag na onderzoek een schriftelijk bevel uitgevaardigd. Hierin staat dat de GGD er geen vertrouwen in heeft dat de emotionele veiligheid van de kinderen is gegarandeerd. Flamingo blijft volgende week gesloten en mag vijf dagen lang geen kinderen opvangen. 

Een week

Het kinderdagverblijf krijgt volgens een woordvoerster van de GGD een week de tijd de situatie te verbeteren. De GGD eist dat de directie een aantal maatregelen treft en een plan van aanpak opstelt. ''Ze moeten zorgen dat ze te allen tijde de emotionele veiligheid van kinderen kunnen waarborgen'', legt de GGD-woordvoerster uit. ''De beroepskrachten moeten bovendien op de hoogte zijn van het plan van aanpak en het plan uitvoeren.''

De controleurs ontdekten vrijdag in het onderzoek eveneens dat er niet voldoende beroepskrachten op de groep aanwezig waren toen er huilende kinderen buiten stonden. Het kinderdagverblijf voldeed niet aan de rekenmodule die daarvoor wordt gehanteerd. De GGD stelt ook vast dat de beroepskrachten niet handelden naar hun eigen pedagogisch beleidsplan.

Eind volgende week kan het kinderdagverblijf opnieuw een controle van de GGD verwachten.

Onaaceptabel

De directie van Flamingo, een kinderdagverblijf met twintig kinderen, stelt in een schriftelijke verklaring dat het buitensluiten van de kinderen een ernstige en onacceptabele zaak is. Het kinderdagverblijf heeft de ouders van de twee betrokken kinderen excuses aangeboden. Alle andere ouders worden in een bijeenkomst geïnformeerd en ontvangen een brief.

''Het incident is in meerdere opzichten onacceptabel. Ten eerste omdat de kinderen duidelijk emotioneel zijn. Ten tweede omdat de kinderen zonder begeleiding buiten zijn'', erkent de directie. Het filmpje op Facebook is voor Flamingo aanleiding om op korte termijn bijeenkomsten te organiseren om alle medewerkers nogmaals te wijzen op de protocollen en op de noodzaak ze goed na te leven.