De president-directeur van spoorbeheerder Prorail, Marion Gout-van Sinderen, stapt per 1 juli op. 

Dat meldt Prorail op de website.

Volgens de spoorbeheerder zal de onderneming "transformeren van een zelfstandige overheidsdeelneming naar een uitvoeringsorganisatie onder strakkere regie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu". Die "belangrijke wijziging in de aansturing" heeft er volgens Prorail toe geleid dat Gout-van Sinderen heeft besloten om op te stappen.

Het besluit zou na goed overleg met de Raad van Commissarissen zijn genomen. Wie haar opvolger wordt, is nog niet bekend.

Voor de Nederlandse Spoorwegen komt het vertrek van Gout als een verrassing. "We hebben donderdagavond kennisgenomen van het besluit van mevrouw Gout. De samenwerking met Prorail is onder haar leiding sterk verbeterd'', aldus een NS-woordvoerder. "NS hoopt dat die samenwerking in het kader van de Lange Termijn Spooragenda nog verder vorm zal krijgen."

Prestaties

Vorige week werd bekend dat het kabinet een flinke vinger in de pap krijgt bij NS en Prorail en dat beide staatsbedrijven nog meer op hun prestaties zullen worden afgerekend. Bij de presentatie van de spooragenda zei Gout vrijdag dat de treinreiziger voortaan op nummer 1, 2 en 3 komt.

Ze beklaagde zich er toen over dat met het Rijk gemaakte afspraken nog wel eens verschillende opdrachten bevatten voor Prorail en NS. In concessies stonden voor haar zelfs tegenstrijdigheden, bijvoorbeeld over de gewenste punctualiteit.

De samenwerking tussen NS en ProRail moet worden verbeterd, maar ze gaan niet fuseren. Wel moeten de twee bedrijven voor 1 oktober plannen presenteren hoe ze die samenwerking willen verbeteren.

FNV

Vakbond FNV Spoor heeft vaker te kennen gegeven dat Gout, en de rest van de Prorail-directie, zou moeten opstappen. 

Gout moest volgens FNV Spoor-bestuurder Roel Berghuis het veld ruimen omdat de spoorbeheerder opzettelijk een onplezierige conclusie weerde uit een onderzoeksrapport. Hij noemde de handelwijze van Prorail in gesprek met de Volkskrant eerder "ontluisterend".

Berghuis: "Dit kan niet zonder consequenties blijven, er moeten per direct directeurskoppen rollen bij Prorail."

Ook reizigersvereniging Rover toont zich in een reactie allerminst bedroefd. "Ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen. Het is bij Prorail al jaren een puinhoop. Het is tijd voor een nieuwe leiding."

Reactie Mansveld

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur) zegt donderdagavond in een reactie dat haar waardering uitgaat naar de inspanningen van Gout "om de kwaliteit van het spoor naar een hoger niveau te tillen".

"Vorige week heb ik in de Lange Termijn Spooragenda maatregelen gepresenteerd die de reis van deur tot deur moeten verbeteren. De uitvoering hiervan moet leiden tot meer tevredenheid bij reizigers en goederenvervoerders op het spoor", aldus Mansveld. "Een betere samenwerking tussen alle ov-partijen is hiervoor noodzakelijk. Daarom heb ik de raden van bestuur en raden van commissarissen van Prorail en NS gevraagd hoe zij de samenwerking verder willen verbeteren.''