Het overheidstekort is in 2013 uitgekomen op 2,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Het tekort is na vijf jaar weer onder de Europese norm van 3 procent gekomen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag.

Het tekort was in 2012 nog 4,1 procent. Het cijfer van het overheidstekort over 2013 kan nog worden aangepast, omdat de boekingswijze van de nationalisatie van SNS Reaal nog niet rond is. Dit kan een verhoging van enkele tienden van een procentpunt betekenen.

Het overheidstekort was in 2013 ruim 9 miljard euro minder dan in 2012. De daling kwam grotendeels door gestegen inkomsten, deze namen met 7 miljard toe tot 285 miljard euro.

Beweeg de cursor over de lijn om de percentages te zien. De gegevens zijn afkomstig van CBS. Bekijk hier een grote versie. - (c) NU.nl/Jerry Vermanen

Inkomsten

De toegenomen overheidsinkomsten komen voor 5,6 miljard euro uit hogere belastingen en premies, grotendeels als gevolg van regeringsmaatregelen. De opbrengsten uit assurantiebelasting verdubbelden tot 2,3 miljard euro door de tariefverhoging.

Door de verhogingen is de belasting- en premiedruk 39,3 procent van het bbp, de hoogste stand sinds 1999. Ook de hogere dividenduitkeringen van De Nederlandsche Bank (DNB) en ABN Amro leverden de schatkist meer geld op: 1,4 miljard euro.

Uitgaven

De uitgaven van de overheid namen met 2 miljard euro af door de eenmalige opbrengsten uit de veiling van 4G-telecomfrequenties van 3,8 miljard euro. Die moeten volgens internationale afspraak als negatieve uitgaven gezien worden. De uitgaven daalden ook door lagere werknemerskosten en investeringsuitgaven.

De overheidsuitgaven stegen door de kosten van uitkeringen, met name werkloosheids- en ouderdomsuitkeringen,  met 3,4 miljard euro. De zorguitgaven bleven nagenoeg gelijk door het hogere eigen risico in 2013.

Schuld

De overheidsschuld is in 2013 gestegen met 2,2 procentpunt tot 73,5 procent van het bbp, ver boven de Europese grens van 60 procent. Ondanks de hogere schuld daalden de rentelasten door de lagere rente.

De schuld nam met 16 miljard toe tot 443 miljard euro. De toename werd veroorzaakt door de financiering van het tekort en de nationalisatie van SNS Reaal. De verkoop van een deel van de Amerikaanse hypotheekportefeuille, die de staat had overgenomen van ING, zorgde voor een afname van de schuld.

Lees ook: Economische groei valt hoger uit | Rutte: 'Kabinet heeft niet te veel bezuinigd'