Adviezen van GGZ-psychiaters over vreemdelingen met psychiatrische problemen worden genegeerd door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De artsen kunnen niet nagaan of ongewenste vreemdelingen bij uitzetting zich nog laten behandelen en kunnen ze bij die zorg ook niet assisteren.

Dat blijkt uit een brief van twee psychiaters aan de vaste Kamercommissie voor Veiligheid van Justitie, in handen van Dagblad Trouw.

Volgens de psychiaters zou de informatie niet serieus worden genomen en afgedaan als speculatief.

In negenhonderd gevallen is aan de IND geadviseerd dat patiënten die werden teruggestuurd naar hun land van herkomst hierbij begeleiding moesten krijgen van een verpleegkundige. Dit is maar bij twaalf gevallen gebeurd.