Het aantal woninginbraken is in 2013 voor het eerst in jaren gedaald. Ook het totaalaantal diefstallen daalde.

Het aantal woninginbraken daalde in 2013 tot 5,2 gevallen per duizend inwoners. Vanaf 2005, toen dat aantal nog 4,3 per duizend inwoners, is het aantal woninginbraken steeds gestegen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

In 2013 werd van 640.230 diefstallen melding gedaan, in 2012 was dat aantal nog 648.185.

In 2013 werden per duizend inwoners 38 gevallen van diefstal geregistreerd, terwijl in 2005 nog 48 diefstallen per duizend inwoners werden genoteerd. Sinds 2005 is dit cijfer ieder jaar geleidelijk gedaald. 

Het aantal diefstallen uit een personenauto nam in dezelfde periode ook flink af. Waar in 2005 nog sprake was van 10,3 gevallen op de duizend inwoners, was dat acht jaar later 5,7 per duizend inwoners.

Zakkenrollerij

Het aantal fietsdiefstallen nam af met 2,2 per duizend inwoners. In 2005 was dit aantal nog 8,6, in 2013 6,4 per duizend inwoners.

Zakkenrollerij werd in 2013 vaker door de politie geregistreerd. Het aantal gevallen steeg tot 2,5 per duizend inwoners. 

In 2013 kwamen in Amsterdam 87 geregistreerde diefstallen per duizend inwoners voor. Dit is ruim twee keer zo veel als het landelijk gemiddelde. Na Amsterdam volgen Eindhoven (77) en Maastricht (71), Nijmegen (67) en Utrecht (65).