De Nederlandse Spoorwegen en spoorbeheerder Prorail blijven aparte bedrijven. Ze hoeven niet te fuseren, maar moeten wel beter samenwerken. Het Rijk zal beide bedrijven nog meer op dagelijkse prestaties afrekenen.

Dat staat volgens betrouwbare bronnen in de Lange Termijn Spooragenda, waarover het kabinet vrijdag naar verwachting een besluit neemt.

Op de splitsing destijds van NS en Prorail is in de afgelopen jaren herhaaldelijk kritiek geuit. Ook in de Tweede Kamer gingen de laatste tijd stemmen op om de bedrijven weer samen te voegen in één nationaal spoorbedrijf. Maar daar kiest het kabinet niet voor.

De NS moet terughoudender zijn om mee te doen aan aanbestedingen van het regionale trein- en busvervoer. Die lijnen zijn met name bestemd voor vervoerders als Arriva, Veolia en Connexxion. De NS moet er vooral voor zorgen dat de treinen zo goed mogelijk rijden op het hoofdrailnet. Het spoorwegbedrijf moet zich op die publieke taak richten en er niet langer naar streven om elders in Europa te investeren in trein- of buslijnen.

Mansveld

Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) komt ook met een plan om het goederenvervoer via het spoor concurrerender te maken met weg- en watervervoer. Ze heeft dat samen met de sector uitgewerkt. Allerlei obstakels voor goederentreinen binnen Europa moeten worden weggenomen. Zo worden er in landen verschillende veiligheidssystemen en materieel gebruikt, wat tot extra kosten leidt.