Juist de gemeenten met de grootste financiële problemen, krijgen het meeste nieuwe werk volgend jaar als het kabinet de zorgtaken aan hen overdraagt. 

De armste gemeenten hebben nu al een buitensporig grote vraag naar zorg en die vraag gaat nog sterker stijgen doordat hun bevolking bovengemiddeld is vergrijsd.

Dit blijkt uit onderzoek van de Volkskrant in samenwerking met King, het Kwaliteitsinstituut Nederlandse gemeenten.

Gemeenten kunnen nog niet inschatten hoe groot het probleem exact is. "Er wordt een homogene deken over Nederland gelegd, waardoor iedereen evenveel geld krijgt. Terwijl wij hier in Noordoost-Groningen met veel meer problemen te maken hebben dan andere gemeenten", aldus Thea van der Veen, wethouder financiën van Delfzijl tegen de Volkskrant.

Uit het onderzoek blijkt ook dat veel gemeentebesturen er rekening mee moeten houden dat ze niet alle taken die ze van het Rijk krijgen overgedragen, kunnen vervullen.

Problemen

De problemen, zoals veel taken erbij, vergrijzende bevolking en een slechte financiële positie, vormen zich vooral in de gemeenten in het noorden en oosten van Nederland en in Zeeuws-Vlaanderen en Zuid Limburg.

De plannen van het kabinet houden in dat alle gemeenten vanaf volgend jaar drie grote, nieuwe taken erbij krijgen. Vooral zorg aan hulpbehoevende ouderen speelt hierbij een rol.